Lịch sử của máy pha cà phê Espresso

18/09/2023

Khởi đầu lịch sử máy Espresso được đánh dấu bởi bằng thiết kế của Moriondo năm 1884, nhưng nguyên mẫu máy Espresso đầu tiên hoạt...