Tại sao nguồn nước không ổn định ảnh hưởng đến cà phê?

 

Cấu tạo máy pha cà phê có một bơm nước, có tác dụng hút nước vào boiler để boiler luôn đầy nước. Khi thiếu nước hoặc nguồn nước không ổn định, boiler sẽ bị ảnh hưởng làm suy giảm hoạt động và tuổi thọ máy pha cà phê, đồng thời ly cà phê cũng không còn đảm bảo chất lượng.

 

Các giải pháp để đảm bảo an toàn cho máy pha cà phê khi nguồn nước không ổn định:

 

- Sử dụng một nguồn nước khác chất lượng và ổn định. Khi nguồn nước không ổn định, có thể thay thế bằng nước đóng chai làm nguồn nước mới (nên chọn các loại nước an toàn). Các quán cần ngưng nước vào máy, mở nước cấp và thay đầu cấp nước vào bình.

 

- Chỉ sử dụng máy pha cho việc pha cà phê.

 

- Không nên sử dụng nước lấy từ vòi máy pha. Việc lấy nước từ máy pha làm giảm lượng nước trong boiler, khiến máy pha cà phê phải lấy thêm nước vào boiler. Trong trường hợp nguồn nước không đủ để cấp, boiler ảnh hưởng và làm suy giảm tuổi thọ của máy pha cà phê.

 

- Trong trường hợp bị cắt nước, không nên sử dụng máy pha cà phê.

 

Qua những biện pháp trên, Mintown Coffee mong bạn có thể xử lý các vấn đề về nguồn nước khi gặp những sự cố không mong muốn, đặc biệt là trong những ngày thiếu nước hiện nay.
 

Mintown Coffee